Siirry sisältöön

Päätöksentekoa tukeva metsäbiotalouden tiedepaneeli aloitti työnsä suosituksilla tulevalle hallituskaudelle

Maa- ja metsätalousministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö nimittivät metsäbiotalouden tiedepaneelin vuoden 2022 lopussa. Poikkitieteellisen paneelin työ on käynnistynyt vauhdilla, ja se on muun muassa laatinut suosituksensa tulevalle hallituskaudelle.

Metsäbiotalouden tiedepaneeli tukee päätöksentekoa sekä innovaatioiden kehitystä poikkitieteellisellä tutkimustiedolla. Paneelin 14 jäsentä tarkastelevat metsiin liittyviä kysymyksiä perinteisten metsätieteiden lisäksi esimerkiksi ekologian, ilmaston, talouden, teknisten tieteiden ja sosiologian näkökulmasta.

“Työ on lähtenyt nopeasti käyntiin ja paneelin työskentelyilmapiiri on loistava. Olemme minusta jo saavuttaneet paneelin yhden tavoitteen, eli omaksuneet erilaisia tapoja katsoa metsäkysymyksiä”, tiedepaneelin puheenjohtaja ja Luken tutkimusylijohtaja Antti Asikainen sanoo.

Monialaisia näkökulmia monimutkaisiin kysymyksiin

Metsät ovat avainasemassa Suomen ilmasto-, talous- ja monimuotoisuustavoitteiden täyttämisessä. Paneelin tehtävänä on koota metsäbiotaloutta koskevaa tietoa ja tarjota siihen perustuvia politiikkasuosituksia.

Tiedepaneelin ensimmäinen ulostulo tarjoaa opastusta tulevalle hallituskaudelle. Paneelin yhteiset neljä suositusta kuvaavat hyvin metsiin liittyvän päätöksenteon moniulotteisuutta. Paneelin mukaan tulevalla hallituskaudella tulee nostaa metsien arvonlisää sekä vahvistaa metsien kasvua ja terveyttä. Samalla tulee varmistaa luonnon monimuotoisuus metsissä sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen metsäsektorilla. Tähän kaikkeen avaimena on paneelin viimeinen suositus, eli tutkittuun tietoon perustuva metsäpolitiikka.

Tarvitsemme monitieteistä keskustelua metsäpolitiikan vaikutuksista ja tehokkuudesta.

“Metsiin liittyvillä tavoitteilla on usein olemassa vaihtosuhteita. Jos puuta käytetään paljon, syntyy työpaikkoja ja talouskasvua, mutta hiilinielut vähenevät. Jos taas suuria metsäalueita suojellaan, se rajoittaa metsäteollisuuden mahdollisuuksia saada puuta. Tämä konkretisoitui esimerkiksi viime syksynä julkisuudessa, kun puhuttiin hiilinielujen romahtamisesta. Tarvitsemme monitieteistä keskustelua metsäpolitiikan vaikutuksista ja tehokkuudesta”, Asikainen kuvaa.

Lisätietoa:

Antti Asikainen

Tutkimusylijohtaja, paneelin puheenjohtaja

Luonnonvarakeskus