Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Paneelin jäsenet

Antti Asikainen

Tutkimusylijohtaja, paneelin puheenjohtaja

Luonnonvarakeskus

Antti Asikainen on metsäteknologian tutkimusprofessori ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja. Asikaisen asiantuntemusaloja ovat metsäteknologia, puunkorjuun ja metsänhoidon teknologia, metsäenergia ja logistiikka. Asikainen toimii tiedepaneelin puheenjohtajana.

Markku Karjalainen

Professori

Tampereen yliopisto

Markku Karjalainen on Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön rakennusopin professori. Hän on koulutukseltaan arkkitehti, TkT sekä puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosentti. Hänen erityisosaamisaloja ovat teollinen puurakentaminen, erityisesti puukerrostalot, puun mahdollisuudet lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksissa ja lisäkerrosten rakentamisessa sekä puurakentamisen kaavoitus.

Jari Liski

Tutkimusprofessori

Ilmatieteen laitos

Jari Liski on tutkimusprofessori ja Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja. Liskin asiantuntemusaloja ovat metsien ja ilmastonmuutoksen välinen vuorovaikutus, hiilenkierto, kasvihuonekaasut, maaperän toiminta sekä hiilen ja kasvihuonekaasujen inventaariot.

Timo Muotka

Professori

Oulun yliopisto

Timo Muotka on akvaattisen ekologian professori Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan yksikössä. Hänen keskeisin asiantuntemuksensa liittyy pienvesien luontokadon ja ennallistamisen tutkimukseen, erityisesti pienvesien ja niiden rantametsien väliset ekologiset vuorovaikutussuhteet.

Marileena Mäkelä

Apulaisprofessori

Jyväskylän yliopisto

Marileena Mäkelä on yliopistonlehtori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori ja ympäristö- ja energiatekniikan DI. Mäkelän asiantuntijuusalat liittyvät vastuulliseen liiketoimintaan ja tulevaisuudentutkimukseen. Hän on tutkinut esimerkiksi vastuullisuusviestintää, työntekijöiden roolia vastuullisuustyössä, kiertotaloutta ja biodiversiteetin johtamista. Metsiin liittyen Mäkelä on tutkinut esimerkiksi metsäteollisuuden ympäristöraportointia ja pohtinut hakkeen energiakäytön tulevaisuuskuvia.

Riikka Paloniemi

Yksikönjohtaja, paneelin varapuheenjohtaja

Suomen ympäristökeskus

Riikka Paloniemi on Suomen ympäristökeskuksen yhteiskunnan muutos -yksikön yksikönjohtaja ja ympäristöpolitiikan dosentti. Paloniemen asiantuntemusaloja ovat metsä- ja luonnonvarapolitiikan uudistuminen ja hyväksyttävyys, ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus sekä kansalaisten ja eri sidosryhmien osallistuminen. Hän pyrkii tarkastelemaan metsäbiotaloutta poikkitieteellisesti ja osana järjestelmätason oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Paloniemi toimii tiedepaneelin varapuheenjohtajana.

Leena Suopajärvi

Dosentti, yliopistonlehtori

Lapin yliopisto

YTT, dosentti, ympäristösosiologian yliopistonlehtori Leena Suopajärvi on tutkinut luonnonvarapolitiikkaa ja erityisesti paikallisten ihmisten asemaa suurissa ympäristöhankkeissa (vesivoiman rakentaminen, kaivokset) pohjoisessa Suomessa. Hänen tutkimusteemojaan on ollut sosiaaliset vaikutukset, sosiaalisten vaikutusten arviointi, sosiaalinen toimilupa ja kestävyys. Hänen perustehtävänsä on ympäristösosiologian yliopistonlehtoraatti Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja dosentuuri on Oulun teknisen tiedekunnan Oulu Mining Schoolissa.

Tekla Tammelin

Tutkimusprofessori, paneelin varapuheenjohtaja

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Tekla Tammelin työskentelee tutkimusprofessorina VTT:n Kestävät tuotteet ja materiaalit -yksikön Biomateriaalien prosessointi ja tuotteet -tutkimusalueella. Hän on biotuoteteknologian dosentti Aalto-yliopistossa. Tutkimuksen inspiraationa ovat lignoselluloosapohjaiset rakenteet ja erityisesti puun komponenttien luontaisten ominaisuuksien hyödyntäminen tulevaisuuden biopohjaisissa materiaaliratkaisuissa. Tammelin toimii materiaalibioekonomiaan keskittyvän tutkimusohjelman FinnCERES-lippulaivan toisena tieteellisenä johtajana. Tammelin on myös paneelin varapuheenjohtaja.

Ritva Toivonen

Professori

Helsingin yliopisto

Ritva Toivonen on Helsingin  yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dosentti ja professori. Toivosen tutkimusteemoja ovat puurakentamisen liiketoiminta ja edistämispolitiikka sekä metsäteollisuustuotteiden ja raakapuun markkinat. Hän on tutkinut myös metsänomistusrakennetta kansainvälisesti. Tutkimusteemoihin kuuluvat niin ikään metsänomistajien tavoitteet sekä kuluttajien ja päättäjien näkemykset puusta materiaalina ja puurakentamisesta.

Liisa Tyrväinen

Tutkimusprofessori

Luonnonvarakeskus

MMT Liisa Tyrväinen työskentelee Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessorina Helsingissä. Hän on tehnyt laaja-alaista monitieteistä metsiin liittyvää ympäristötutkimusta. Tyrväisen asiantuntemusaloja ovat metsien aineettomat hyödyt ja uudet liiketoimintamahdollisuudet, virkistyskäyttö ja luontomatkailu, metsien ympäristöhyötyjen kytkeminen metsien ja maankäytön suunnitteluun, ekosysteemipalvelumarkkinat ja -maksut, metsien arvot ja merkitykset sekä metsien terveys- ja hyvinvointivaikutukset.

Esa Vakkilainen

Professori

LUT-yliopisto

Esa Vakkilainen on kestävien energiajärjestelmien professori LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Vakkilainen tutkii monipuolisesti Suomen energiatulevaisuutta, biomassan energiakäyttöä, energian tuotannon kestävyyttä ja ympäristövaikutuksia sekä teollisuuden energiatehokkuutta. Hänellä on monipuolinen kokemus kaukolämmityksestä, metsäteollisuuden energiantuotannosta ja vetytaloudesta.

Jari Vauhkonen

Professori

Itä-Suomen yliopisto

Jari Vauhkonen on metsäsuunnittelun professori ja puiden kaukokartoituksen dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Vauhkosen asiantuntemusaloja ovat monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun ja päätöstukeen liittyvät metsän inventointi-, laskenta-, mallinnus- ja simulointimenetelmät.

Pasi Virta

Professori

Turun yliopisto

Pasi Virta on orgaanisen kemian professori ja Turun yliopiston Kemian laitoksen johtaja. Virran asiantuntemusala on synteettinen bio-orgaaninen kemia, jossa keskeisenä tutkimuskohteena ovat orgaaniset biopolymeerit, näiden hybridirakenteet ja sovellettavuus lääkeainetutkimuksessa.

Monika Österberg

Professori

Aalto-yliopisto

Monika Österberg on biotuotekemian professori ja Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtaja. Hän toimii myös biotalouden tulevaisuuden materiaaliratkaisuihin keskittyvän FinnCERES-lippulaivan tieteellisenä johtajana. Prof. Österberg on taustaltaan polymeeri- ja pintakemisti. Hän on kiinnostunut rajapintailmiöistä, joita hyödyntämällä hän pyrkii kehittämään kestävän kehityksen mukaisia materiaaliratkaisuja ja edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä. Keskeisenä tutkimuskohteena ligniini- ja selluloosapohjaiset (nano)materiaalit.

Paneelin sihteeristö

Johanna Logrén

Erityisasiantuntija, paneelin koordinaattori

Luonnonvarakeskus

Johanna Routa

Erikoistutkija, tutkimuspäällikkö

Luonnonvarakeskus

Paneelin viestintä

Miitta Eronen

Erityisasiantuntija, paneelin viestinnän koordinaatio

Luonnonvarakeskus